Muntlig spørsmål fra Per Ove Width (FrP) til forsvarsministeren

Om statsrådens hukommelse når det gjelder situasjonen i Afghanistan, med bakgrunn i at hun tidligere har vært ute i media og sagt ting som hun ikke husker

Datert: 28.11.2007
Besvart: 28.11.2007 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Ove Width (FrP)

Spørsmål

Per Ove Width (FrP): Jeg skal ikke ta opp legesituasjonen i Afghanistan nå. Den prosessen overlater vi til høringene som kontroll- og konstitusjonskomiteen skal ha på et senere tidspunkt. Men det jeg har lyst til å ta opp er hukommelsen til statsråden. Hun har tidligere vært ute i media og sagt ting som hun ikke husker. Etter at man har gått litt hardt inn på henne, har hun likevel husket. Dette gjelder altså legesituasjonen, tross alt.

Så i VG i dag opplever vi at statsråden igjen er ute og ikke husker. Det vi snakker om er tross alt sikkerheten til våre soldater, ikke minst i Afghanistan. Derfor må jeg ganske enkelt spørre statsråden: Er det mer hun ikke nå husker om sitasjonen i Afghanistan? Kan vi forvente at det kommer mer ut av skapet etter hvert? Jeg synes dette er ganske foruroligende, egentlig - at vi har en statsråd som husker så lite. Så hva er da det neste? Kan vi forvente oss mer?


Les hele debatten