Spørretimespørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Om å forsikre om at Norge ønsker småkraftverk inn i et system med grønne sertifikater, med henvisning til at det er varslet nye forhandlinger med Sverige

Datert: 12.12.2007
Besvart på vegne av: Olje- og energiministeren
Besvart: 19.12.2007 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Regjeringen har varslet nye forhandlinger med Sverige om grønne sertifikater. Det har tidligere vært uenighet om småkraftens rolle i et grønt sertifikatmarked. Sverige inkluderte vannkraft over 1,5 MW, mens Soria Moria-erklæringen ekskluderer all småkraft over 1 MW fra et sertifikatsystem.

Kan statsråden klargjøre hvilken rolle Regjeringen ser for seg at småkraftverk skal spille i den nye runden med forhandlinger, og kan statsråden forsikre om at Norge ønsker småkraftverk inn i et system med grønne sertifikater?


Les hele debatten