Spørretimespørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til olje- og energiministeren

Datert: 12.12.2007
Spørsmålet er trukket tilbake

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Norske Skog har varslet at de er avhengig av langsiktige kraftavtaler etter 2010 for å kunne opprettholde driften ved sine fabrikker i Skogn og Follum. Mange arbeidstakere rundt omkring i landet venter på en avklaring i spørsmålet om industrikraft.

Hvordan vil statsråden bidra til at norsk industri får langsiktige og akseptable kraftavtaler?


Les hele debatten