Spørretimespørsmål fra Vera Lysklætt (V) til olje- og energiministeren

Om å ta initiativ til et samarbeid mellom staten og StatoilHydro med sikte på å rense CO¨2-utslippene fra Melkøya-anlegget

Datert: 13.12.2007
Besvart på vegne av: Olje- og energiministeren
Besvart: 19.12.2007 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): StatoilHydros anlegg på Melkøya har utslipp av CO2 langt utover det som var forutsatt og som det er gitt tillatelse til. Ved anlegget er det avsatt areal til et anlegg for CO2-rensing.

Vil statsråden ta initiativ til et samarbeid mellom staten og StatoilHydro med sikte på å rense CO2-utslippene fra Melkøya-anlegget?


Les hele debatten