Spørretimespørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til olje- og energiministeren

Om å love at alle søknader om støtte til omlegging fra oljefyr til luft-til-vann varmepumpe i private boliger vil kunne bli innvilget med de ledige midler Enova har til disposisjon

Datert: 13.12.2007
Besvart: 09.01.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): 8. desember 2007 ble det kjent i media at Enova fortsatt har ubrukte millioner på budsjettet for 2007 til støtte til energisparing og miljøvennlig energiomlegging. Likevel opplever fortsatt personer som har søkt om støtte fra Enova til omlegging fra oljefyr til luft-til-vann varmepumpe i private boliger at de ikke har fått vurdert sin søknad.

Kan statsråden love at alle søknader som tilfredsstiller kravene for å få støtte vil kunne bli innvilget med de ledige midler Enova fortsatt har til disposisjon?


Les hele debatten