Spørretimespørsmål fra Trond Helleland (H) til fornyings- og administrasjonsministeren

Om hvorvidt BankID bør godtas som nasjonalt identitetssystem, og hvordan statsråden vurderer ekspertenes innvendinger knyttet til verifisering og digital signering

Datert: 03.01.2008
Besvart: 16.01.2008 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Trond Helleland (H)

Spørsmål

Trond Helleland (H): BankIDs integritet og spørsmålet om BankID bør godtas som nasjonalt identitetssystem har vært debattert i Aftenposten etter en kronikk av ekspertene Hole og Gjøsteen, fra henholdsvis UiB og NTNU den 17.11. Kronikken ble fulgt av et tilsvar fra finansnæringens Arne Hyttnes og Arne Skauge den 21.11 og Post- og teletilsynets direktør Willy Jensen den 26.11. Den 29.11 fastholder ekspertene sin kritikk.

Hvordan vurderer statsråden disse alvorlige innvendingene knyttet til verifisering og digital signering med BankID?


Les hele debatten