Spørretimespørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til nærings- og handelsministeren

Om å vurdere statlig oppkjøp i Norske Skog for å sikre norske arbeidsplasser og et langsiktig offentlig eierskap i norsk treforedling

Datert: 03.01.2008
Besvart: 09.01.2008 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Norske Skog har de siste årene hatt utfordringer knyttet til krevende markedsforhold og svake resultater. I Dagens Næringsliv 3. januar lanserer en investorgruppe med bl.a. Ap-medlem Ove Gusevik en modell hvor staten går inn som eier. Staten har nylig kjøpt aksjer i Aker Holding.

Er det aktuelt for Regjeringen å vurdere statlig oppkjøp for å sikre norske arbeidsplasser og et langsiktig, offentlig eierskap i norsk treforedling?


Les hele debatten