Spørretimespørsmål fra Borghild Tenden (V) til fornyings- og administrasjonsministeren

Om hvordan og når Akershus vil få full bredbåndsdekning

Datert: 03.01.2008
Besvart: 09.01.2008 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Et av de klareste løftene fra Soria Moria-erklæringen er bredbånd til alle innen 2007. Akershus fylkeskommune fikk i høst avslag på søknad om statlig støtte til bredbåndsutbygging. Dette betyr at 8000 husstander nå er uten fast bredbåndsdekning i fylket. Nå vil statsråden legge ned den vellykkede Høykom-ordningen, innført av Bondevik I-regjeringen, som har stimulert til utbygging av bredbånd.

Hvordan og når vil statsråden sørge for at Akershus får full bredbåndsdekning?


Les hele debatten