Muntlig spørsmål fra Lars Sponheim (V) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om hva statsråden vil i forskningspolitikken

Datert: 09.01.2008
Besvart: 09.01.2008 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Lars Sponheim (V)

Spørsmål

Lars Sponheim (V): Jeg må få gi uttrykk for på vegne av meg selv og Venstre, som er så engasjert i forskningsspørsmål, at det er en glede å kunne ønske - for første gang - en ren forskningsminister velkommen i spontanspørretimen! Jeg kan ikke love det hver gang, men statsråden må regne med at det er høy sannsynlighet for at når hun er her i disse spørretimene, vil Venstre være engasjert i forskningsspørsmål, og vi ønsker en dialog om det.

Vi er vel også av dem som sterkest har tatt til orde for at en regjering trenger en egen forskningsminister. Etter mange år i regjering er det min klare erfaring og oppfatning at det er viktig å ha én som har en stemme om forskning og ikke har andre ærend rundt en regjerings bord for å få til de rette prioriteringene. Men det er ikke tilstrekkelig alene. Det er bare ett bidrag for å få en økt innsats på forskning og en ny og viktigere forskningspolitikk framover. Statsrådens forgjenger ble heftende ved sin uttalelse, som vel var mer en unnskyldning på vegne av Regjeringen, om et såkalt hvileskjær i forskningspolitikken etter dårlige budsjettrunder i regjering.

Vår forventning til den nye forskningsministeren er at hvileskjæret skal gå over til rask fart mot mål. Derfor var det med stor undring at vi kunne lese i et intervju i bladet Forskning at forskningsministeren avblåste selve forskningsmålet om 3 pst. av BNP og erstattet det med en uttalelse om at det skal stå der som en stjerne en skal strekke seg etter. Nå trodde ikke jeg at Regjeringen etter en mislykket månelanding skulle drive mer med romfart, men det var altså slik! Hvis en skulle være litt polemisk kunne man si at hvileskjæret ikke er erstattet med at løpet er avblåst, men at en har satt seg på tribunene og ser på stjernene.

Mitt enkle spørsmål til statsråden er ganske enkelt: Hva vil statsråden i forskningspolitikken?


Les hele debatten