Spørretimespørsmål fra Olemic Thommessen (H) til kunnskapsministeren

Om å få førskolelærere som jobber i skolen, tilbake til barnehagen for å sikre at barnehagene innehar den kvalitet de er pålagt å ha

Datert: 10.01.2008
Besvart: 16.01.2008 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Det er en hovedutfordring at det mangler kvalifisert personale i norske barnehager. Mangelen på førskolelærere er stor, særlig i Oslo og Akershus. I 2006 ble det innvilget 1 523 dispensasjoner på landsbasis. I grunnskolen jobbet det i 2005 ca. 7 200 førskolelærere.

Hva vil statsråden gjøre for å få førskolelærere som jobber i skolen tilbake til barnehagen for å sikre at barnehagene innehar den kvalitet de er pålagt å ha?


Les hele debatten