Spørretimespørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til kunnskapsministeren

Om hvorvidt ikke lærere bør ha utdanning og faglig kompetanse tilpasset det nivå de skal undervise i, med bakgrunn i forslag om at førskolelærere skal kunne undervise opp til 7. klassetrinn

Datert: 10.01.2008
Besvart: 16.01.2008 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Før sommeren 2007 sendte Utdanningsdirektoratet ut på høring blant annet et forslag om at førskolelærere skulle kunne undervise elever helt opp til 7. klassetrinn. Saken ble tatt opp av Klassekampen 4. desember 2007. I lys av de utfordringer skolen står overfor bør overordnet skolemyndighet i dag snarere sende klare signaler om at lærere må ha utdanning og faglig kompetanse tilpasset det nivå og de fag de skal undervise i.

Har statsråden tatt noe initiativ i saken?


Les hele debatten