Spørretimespørsmål fra Eva Lian (Sp) til kommunal- og arbeidsministeren

Om at arbeidsledige folkevalgte får redusert dagpengeutbetaling fordi de mottar møtegodtgjørelse

Datert: 21.11.1996
Besvart: 04.12.1996 av kommunal- og arbeidsminister Kjell Opseth

Eva Lian (Sp)

Spørsmål

Eva Lian (Sp): "I forskrift til lov om folketrygd heter det at personer som har fast deltidsarbeid ikke skal få utbetalt dagpenger. I praksis tolkes denne forskriften slik at dette blant annet gjelder for arbeidsledige personer som er folkevalgt og mottar møtegodtgjøring. Folkevalgte som er i lønnet arbeid mottar møtegodtgjøring og skatter av denne på samme måte som lønn.

Synes statsråden det er rimelig at folkevalgte som er arbeidsledige skal behandles annerledes enn folkevalgte som er i lønnet arbeid?"


Les hele debatten