Spørretimespørsmål fra Leif Helge Kongshaug (V) til kommunal- og regionalministeren

Om å muliggjøre at fiskere og andre som på grunn av sitt yrke er borte i tiden for forhåndsstemmegiving, får anledning til å stemme

Datert: 16.01.2008
Fremsatt av: Gunvald Ludvigsen (V)
Besvart: 30.01.2008 av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa

Leif Helge Kongshaug (V)

Spørsmål

Leif Helge Kongshaug (V): Valgloven hjemler at forhåndsstemmegivning innenriks kan skje fra 10. august i valgåret. For fiskere som har lange turer til havs i mer enn fire uker, vil dette medføre at de blir fratatt muligheten til å stemme. Det må være et mål at det legges til rette for at alle som ønsker det, får benytte stemmeretten sin.

Vil statsråden utrede ordninger som muliggjør at fiskere og andre som på grunn av sitt yrke er borte i tiden for forhåndsstemmegivning, får anledning å stemme?


Les hele debatten