Spørretimespørsmål fra Marit Nybakk (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om hvilke faglige vurderinger som ligger til grunn for beslutningen om å flytte Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet i Oslo til Ås

Datert: 31.01.2008
Besvart: 06.02.2008 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): Flere rapporter konkluderer med at det faglig sett er riktig at Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet forblir i forskningsmiljøet i Oslo. Fagområdene mattrygghet og fiskeri- og oppdrett er i vekst og veterinærmiljøene er i dag en integrert del av det biomedisinske forskningsmiljøet og har et tett samarbeid med Mattilsynet og Folkehelsa.

Hvilke faglige vurderinger ligger til grunn for beslutningen om å flytte veterinærmiljøene i Oslo til Ås?


Les hele debatten