Spørretimespørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til landbruks- og matministeren

Om å snu den mangeårige trenden når det gjelder rekruttering av unge mennesker til landbruksnæringen

Datert: 31.01.2008
Besvart: 06.02.2008 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): I en artikkel i Bondebladet 31. januar 2008 fremgår det at gjennomsnittsalderen i landbruket har gått betydelig opp. Andelen bønder under 40 år var i 2006 sunket til 21 prosent.

Hvilke konkrete forslag vil statsråden fremme for Stortinget for å snu den mangeårige negative trenden når det gjelder rekruttering av unge mennesker til landbruksnæringen?


Les hele debatten