Spørretimespørsmål fra Unn Aarrestad (Sp) til samferdselsministeren

Om å skaffe fleire togsett til Jærbanen der kapasiteten er sprengt

Datert: 28.11.1996
Besvart: 04.12.1996 av samferdselsminister Sissel Rønbeck

Unn Aarrestad (Sp)

Spørsmål

Unn Aarrestad (Sp): "Passasjertrafikken på Jærbanen har hatt ein svært sterk auke dei siste åra. Nå er kapasiteten så sterkt utnytta at mange passasjerar ikkje får plass på toget og må ta seg fram på annan måte. Samstundes har det vore vanskeleg å få tak i ekstra togsett for å fylgja opp det som kunne vorte ei god utvikling med at fleire brukar tog.

Kva vil statsråden gjera for å skaffa fleire togsett til Jærbanen?"


Les hele debatten