Muntlig spørsmål fra Dagrun Eriksen (KrF) til kunnskapsministeren

Om at Regjeringens forslag til endringer i KRL-faget går lenger enn det som behøves i forhold til dommen fra menneskerettighetsdomstolen, og hvorvidt man vil lytte til motforestillinger som kommer

Datert: 06.02.2008
Besvart: 06.02.2008 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Dagrun Eriksen (KrF)

Spørsmål

Dagrun Eriksen (KrF): Regjeringen har sendt ut et forslag til endringer i KRL som har skapt sterke reaksjoner. Kristelig Folkeparti mener at menneskerettighetene skal følges, og at innsigelsen skal tas til etterretning. Men den dømmer det faget vi hadde i 1997, og her har Regjeringen gått mye lenger enn det som behøves for å gjøre endringer. Vi mener at vi skal ha et raust og åpent fag, og hvor foreldre skal være trygge med hensyn til å sende sine unger på skolen. Men det betyr ikke at vi må sette strek over vår tusenårige kulturarv, der hvor både kristendommen og vår nasjon har tette relasjoner.

Vi vet nå at det strømmer inn med høringssvar. Fristen gikk ut 4. februar, og bl.a. er det mange kommuner som har sendt en kopi til oss i Kristelig Folkeparti og gitt beskjed om at de kommer til å gå imot forslaget. Det gjelder både representanter fra regjeringspartiene og hele kommunestyrer rundt omkring. Samtidig med dette sender Utdanningsdirektoratet ut forslag til ny læreplan i det nye RLE-faget - et fag som ennå ikke er vedtatt, og hvor endringene i loven fortsatt var ute på høring - og det er tatt inn endringer der som ennå ikke er vedtatt i Stortinget. Dette oppleves sterkt provoserende på mange.

Jeg tror det er grunn til å spørre: Er den høringen vi nå har om KRL-faget, reell, eller har Regjeringen allerede bestemt seg? Vil statsråden lytte til alle de innspill og de motforestillinger som nå kommer? Hvordan har han da tenkt å håndtere høringen, og hvordan har direktoratet tenkt å håndtere høringen, for den nye læreplanen som allerede er sendt ut?


Les hele debatten