Spørretimespørsmål fra Dagrun Eriksen (KrF) til samferdselsministeren

Om hvorvidt det er i tråd med Regjeringens ønske om trafikksikkerhet at den mest ulykkesbelastede strekningen på E39 gjennom Søgne kommune vil stå uten midtdelere

Datert: 07.02.2008
Besvart: 13.02.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Dagrun Eriksen (KrF)

Spørsmål

Dagrun Eriksen (KrF): På den trafikkbelastede strekningen Storenes-Tangvall på E39 gjennom Søgne kommune er det satt i gang arbeid med midtdeler. Arbeidet skal stå ferdig i oktober/november 2008, men nå viser det seg at midtdeleren bare vil dekke halve strekningen. Den mest ulykkesbelastede delen vil da stå igjen. Lovnaden om midtdeler på strekningen kom, da det ble klart at ny firefeltsvei ikke kommer før i år 2020.

Er dette i tråd med Regjeringens ønske om trafikksikkerhet, og hva vil statsråden gjøre i denne saken?


Les hele debatten