Spørretimespørsmål fra Steinar Gullvåg (A) til samferdselsministeren

Om hvorvidt det kan være aktuelt å forlenge anbudsperioden for kollektivoppdrag, slik at publikum og ansatte slipper å forholde seg til nye selskaper hvert 5. år

Datert: 14.02.2008
Besvart: 27.02.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Steinar Gullvåg (A)

Spørsmål

Steinar Gullvåg (A): Selskapet Unibuss overtok kollektivoppdraget i Vestfold fra nyttår etter forutgående anbudsrunde. Selskapet har hatt store innkjøringsproblemer, hvilket har gått ut over tilbudet til publikum og de ansatte i selskapet.

Hva kan gjøres for å sikre de ansattes arbeidsvilkår når nye selskaper overtar anbudskontrakter, og kan det være aktuelt å forlenge anbudsperioden slik at publikum og ansatte slipper å forholde seg til nye selskaper hvert 5. år?


Les hele debatten