Muntlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til miljø- og utviklingsministeren

Om å medvirke til at statens aktive eierskapspolitikk ikke resulterer i dobbeltkommunikasjon, og at trykket i viktige miljøsaker blir redusert ved at staten ivaretar sine eierinteresser

Datert: 13.02.2008
Besvart: 13.02.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Den rød-grønne regjeringen gav inntrykk av at den ville bruke det offentlige eierskapet aktivt for å nå politiske mål. Resultatet har blitt dobbelkommunikasjon og forventninger som ikke innfris. En gir inntrykk av at en vil gjøre noe aktivt, men resultatene uteblir. Vi har sett stortingsrepresentanter for de rød-grønne partiene levere bestillinger til statsråden i forhold til selskap hvor eierskapet fra staten skal ivaretas, men at det ikke skjer aktiv inngripen.

SVs Inga Marte Thorkildsen vil at statsråd Haga skal sette foten ned for StatoilHydros planer i Alaska, mens Hallgeir Langeland fra SV - og jeg siterer - ber Haga holde klimabanditten StatoilHydro i ørene, slik at selskapet gjør de rette tingene.

Det er to eksempler på bestilling fra rød-grønne politikere i Stortinget. Og så sier statsråden at ingen ting vil bli gjort. Vi hørte det senest i dag.

Så ser vi at det er det motsatte som er tilfellet, at statlig eierskap reduserer slagkraften som staten har i en viktig miljøsak. Nå er det blitt kjent at Aker Kværner har vært aktivt inne med leveranser til THORP-anlegget på Sellafield og bidratt til at dette nå kan gjenåpnes. Det betyr at staten, når den skal protestere mot gjenåpningen av dette anlegget, blir møtt med at den har en dobbeltmoral fordi den opptrer både som protestant og som eier.

Mitt spørsmål til miljøministeren er: Hvordan vil han medvirke til at statens aktive eierpolitikk ikke resulterer i dobbelkommunikasjon og dobbeltmoral, og i realiteten fører til at trykket i viktige miljøsaker blir redusert, ikke økt, ved at staten ivaretar sin nye eierinteresse?


Les hele debatten