Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til samferdselsministeren

Om hvorvidt det kan drives et godt lokaltogtilbud innen budsjettrammene, med henvisning til innstillinger og forsinkelser i Oslo-området

Datert: 20.02.2008
Besvart: 27.02.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Siden i fjor har titusener som bruker lokaltog i Oslo-området opplevd mange innstillinger og forsinkelser. Det er besynderlig at man ikke makter å etablere vedlikeholdsrutiner og beredskap som kan forebygge problemene. De ansvarlige har i media vist til at de har for små budsjetter. I november varslet statsråden at hun ville ha full rapport om situasjonen.

Hva er kommet ut av dette til nå, mener statsråden det kan drives et godt lokaltogtilbud innen budsjettrammene, og hvordan vil hun forsikre seg om at dette skjer?


Les hele debatten