Spørretimespørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Om innføring av rushtidsavgift og miljøavgift på bensin og diesel, og hvordan statsråden stiller seg til den modellen som praktiseres i Oslo sammenlignet med Stockholm og Trondheim

Datert: 21.02.2008
Besvart: 27.02.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Statsråden er stadig ut i media, henviser til Stockholm og sier at hun vil premiere byer som innfører rushtidsavgift. Samtidig roser statsministeren og Samferdselsdepartementet Trondheim kommune som innfører 60 øre pr. liter miljøavgift på bensin og diesel, og det loves millioner av statlige midler. I bomringen rundt Oslo har man helt siden 1990 betalt bompenger døgnet rundt.

Hvordan stiller statsråden seg til den modellen som praktiseres i Oslo sammenlignet med Trondheim og Stockholm?


Les hele debatten