Spørretimespørsmål fra Trine Skei Grande (V) til arbeids- og inkluderingsministeren

Om hvorvidt Lier statlige ventemottak er vellykket, med henvisning til at det bor personer der som har vært forsøkt returnert og som har vært der i de to årene mottaket snart har eksistert

Datert: 25.02.2008
Besvart: 05.03.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Lier statlige ventemottak ble åpnet i 2006 som et botilbud for personer med endelig avslag på søknad om asyl, som ikke forlater landet frivillig og som ikke kan tvangsreturneres. Da mottaket ble åpnet, var intensjonen at beboerne skulle bo der i en kort periode og at de skulle motiveres til å forlate Norge frivillig. I dag bor det personer ved mottaket som har vært der i de to årene det snart har eksistert, og det bor personer der som har vært forsøkt returnert.

Mener statsråden at ventemottaket er vellykket?


Les hele debatten