Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Datert: 07.02.2008
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Justervesenet laget i 2007 en rapport om svinn av drivstoff. Rapporten synliggjør at det årlig blir borte store mengder drivstoff på vegen fra raffineriet, og frem til tankingen skjer hos den enkelte bensinforhandler. Det betyr at det årlig er store mengder drivstoff som man ikke vet hvor er blitt av, og som kan utgjøre en miljøfare.

Vil statsråden ta et initiativ til å iverksette tiltak for å finne ut hvor de store mengdene drivstoff blir av, og hvilke tiltak som kan iverksettes for å redusere utslippet/svinnet?


Les hele debatten