Spørretimespørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til miljø- og utviklingsministeren

Om konfliktnivået mellom bruk av utmarka og rovvilt, og hvilke analyser som er lagt til grunn for forsøk med inngjerding av store utmarksområder

Datert: 21.02.2008
Besvart: 05.03.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Konfliktnivået mellom tradisjonell bruk av utmarka og rovvilt er økende i store deler av landet. Inngjerding av store utmarksområder er forsøkt i enkelte områder. Dette er store, stygge inngrep i utmarka med langt større synlighet og konsekvenser enn de fleste andre inngrep. Allikevel synes det ikke som om disse inngrepene omhandles med den samme skepsis som andre næringsrettede tiltak i utmarka.

Hvilke analyser har statsråden lagt til grunn for denne politikken?


Les hele debatten