Muntlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til statsministeren

Om en plan og en tiltaksliste for å få styringen tilbake i norsk helsesektor, som gjør at vi nå får slutt på svarteperspillet og får brukt ressursene på å behandle pasienter

Datert: 27.02.2008
Besvart: 27.02.2008 av statsminister Jens Stoltenberg

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Vi har i løpet av de siste årene brukt mer penger på helsesektoren og økt bevilgningene til helse mer enn til noen annen sektor i Norge. Det gjelder den forrige regjeringen, og det gjelder den nåværende regjeringen. Det gav lenge gode resultater. Under den forrige regjeringen sank ventetiden. Flere pasienter ble behandlet, og vi opplevde gode resultater, men det var styringsutfordringer med den nye helsereformen som ikke var på plass, og de siste årene har disse styringsutfordringene syntes å bli større og større.

Det er pasientene som taper på at vi har et helsevesen som er ute av kontroll. Det er pasientene som taper på at kreftene i helsevesenet nå brukes til et svarteperspill og ikke på pasientbehandling. Det hadde vært fint om statsministeren i dag, i motsetning til helseministeren, som var her i går, kunne komme med noen gode nyheter til pasienter i norsk helsevesen om at Regjeringen hadde løsninger å komme med for å skape ro i helsesektoren, for å sørge for at helsereformen som ble innført i 2001, fungerer og ikke bare er blitt et nytt grunnlag for svarteperspill.

Det var to partier i dette stortinget som var støttespillere da man gjennomførte reformen, ikke fordi dette var vår reform, for dette er Jens Stoltenbergs reform fra forrige gang han var statsminister, men fordi vi mente at det var viktig å få flere pasienter behandlet og få slutt på svarteperspillet.

Min utfordring til statsministeren er: Kan han love i løpet av de neste seks månedene å legge på bordet en plan og en tiltaksliste som gjør at vi nå får slutt på svarteperspillet og får brukt ressursene på å behandle pasienter og få styringen tilbake i norsk helsesektor?


Les hele debatten