Muntlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til statsministeren

Om den uro folk føler i møte med planlagte forandringer i flere grunnleggende spørsmål, slik som Grunnlovens verdiforankring, den kristne formålsparagrafen, KRL-faget og ny ekteskapslov

Datert: 27.02.2008
Besvart: 27.02.2008 av statsminister Jens Stoltenberg

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Stortinget skal denne våren behandle noen store, grunnleggende spørsmål. Det handler om Grunnlovens verdiforankring. Det handler om den kristne formålsparagrafen i opplæringsloven og den kristne formålsparagrafen i barnehageloven. Det dreier seg om utformingen av KRL-faget, og det dreier seg om forslaget til ny ekteskapslov.

Jeg får uvanlig mange henvendelser fra mennesker som er urolige over at så mange grunnleggende trekk i det norske samfunnet så å si er i spill, i rask rekkefølge, på samme tid, og mange føler at de ikke helt henger med. Man ser at det er noe grunnleggende som glipper, og det er en dyp uro for hva som skjer med Norge.

Mitt spørsmål til statsministeren er om han forstår den uro som mange mennesker føler i møte med disse planlagte store og gjennomgripende endringer i våre samfunnsstrukturer.


Les hele debatten