Spørretimespørsmål fra Bent Høie (H) til forsvarsministeren

Om hvorvidt Aps stortingsgruppes beregning av årlig innsparing på å flytte Fellesoperativt hovedkvarter fra Jåttå til Reitan stammer fra den eksterne kvalitetssikringen av forsvarsstudien

Datert: 28.02.2008
Besvart: 05.03.2008 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Ifølge Stavanger Aftenblad 27. februar er det presentert et tall på 80 mill. kroner som årlig innsparing på å flytte Fellesoperativt hovedkvarter fra Jåttå til Reitan i et internt notat til Arbeiderpartiets stortingsgruppe.

Stammer dette tallet fra den eksterne kvalitetssikringen av forsvarsstudien, og vil eventuelt resultatet fra den eksterne kvalitetssikringen av beregningene i FS07 bli tilgjengelige for hele Stortinget på samme tid?


Les hele debatten