Muntlig spørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til forsvarsministeren

Om at regjeringspartienes sprikende holdninger til det såkalte rakettforsvaret svekker Norges posisjon i NATO

Datert: 05.03.2008
Besvart: 05.03.2008 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H): Etter å ha lyttet til denne spørretimen, har jeg en viss forståelse for folk flest, som det heter, som i en meningsmåling i dag uttrykker en rekordlav tillit til den sittende regjering. Det er kun 16 pst. som er fornøyd eller ganske fornøyd med denne regjeringen. Jeg skal avlaste helseministeren fra å svare på mitt spørsmål til dette faktum, men rette det til forsvarsministeren.

Nå ser vi at også sikkerhets- og utenrikspolitikken i økende grad blir en arena for sterkt sprikende holdninger mellom regjeringspartiene, sterkt uttrykt i avisene, på en måte som jeg tror svekker Norges posisjon, ikke minst i NATO. Vi opplever en SV-leder og finansminister som sier at hun vil gå i full konfrontasjon med NATO for å stanse amerikanske planer om et såkalt rakettskjold. Vi opplever på den andre siden Senterpartiets forsvarspolitiske talsmann som sier at et norsk veto i NATO er det samme som en utmeldelse, og vi opplever sprikende holdninger også mellom forsvars- og utenriksminister.

Nå nærmer tiden seg for NATOs toppmøte, og mitt spørsmål er: Vil Regjeringen samlet legge til side de innenrikspolitisk betingede holdninger til dette spørsmålet og samle seg om en holdning som er i tråd med andre NATO-land? Jeg snakker om holdningen til den amerikanske begrunnelse for det såkalte rakettforsvaret.


Les hele debatten