Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til finansministeren

Om å redusere grenshandelslekkasjen, i lys av forslag i salderingsproposisjonen om avgiftsøkning for alkohol, tobakk og bensin

Datert: 29.11.1996
Besvart: 04.12.1996 av finansminister Jens Stoltenberg

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Regjeringen foreslår i salderingsproposisjonen å øke avgiftene på alkohol, tobakk og bensin. Dette vil medføre et ytterligere oppsving i handelslekkasjen til Sverige som fra før har nådd et betydelig nivå. Dette vil skape nye problemer for handels- og servicebedriftene i mange av våre grensefylker.

Hva vil statsråden bidra med for å redusere grensehandelslekkasjen?"


Les hele debatten