Spørretimespørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Om hvorvidt det vil realiseres flere gasskraftverk i Norge når NVE vil kreve CO¨2-rensing for å gi konsesjon, men ikke tror det vil være lønnsomt

Datert: 06.03.2008
Besvart: 12.03.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Industrikraft Møres gasskraftverkprosjekt fikk nylig avslag fra NVE. Politiske føringer om CO2-rensing ligger til grunn for avslaget, men NVE vurderer også gasskraftverk med CO2-rensing for ulønnsomt og avstår fra å gi konsesjon med pålegg om slik rensing. Alle tre gasskraftprosjekt som forelå i regionen ved Regjeringens tiltredelse, er nå skrinlagt.

Når NVE nå vil kreve CO2-rensing for å gi konsesjon, men ikke tror det vil være lønnsomt, tror statsråden at det vil realiseres flere gasskraftverk i Norge?


Les hele debatten