Spørretimespørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til justisministeren

Om når Stortinget vil få lov om politiregistre til behandling

Datert: 06.03.2008
Besvart: 12.03.2008 av justisminister Knut Storberget

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): En NOU om Kriminalitetsbekjempelse og personvern ble overlevert til Justisdepartementet i 2003. Det er nå gått 5 år uten at det er fremmet lov om politiregistre. Politiregistre inneholder noe av den mest sensitive informasjonen som er registrert i landet, og Datatilsynet har i dag ikke mulighet til å foreta tilsyn av informasjonsflyten.

Når vil Stortinget få lov om politiregistre til behandling?


Les hele debatten