Spørretimespørsmål fra Ine M. Eriksen Søreide (H) til justisministeren

Om at alt ligger til rette for at Statens innkrevingssentral kan innkreve tvangsmulkt på vegne av Datatilsynet, og når man kan forvente at slik innkreving kan iverksettes

Datert: 06.03.2008
Fremsatt av: Jan Tore Sanner (H)
Besvart: 12.03.2008 av justisminister Knut Storberget

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine M. Eriksen Søreide (H): Alt ligger til rette for at Statens innkrevingssentral kan innkreve tvangsmulkt på vegne av Datatilsynet. Det vil gjøre det mulig å iverksette sanksjoner etter beslutninger fattet av Datatilsynet.

Hva er årsaken til at dette ikke er fulgt opp, og når kan man forvente at slik innkreving kan iverksettes?


Les hele debatten