Spørretimespørsmål fra Hanne Dyveke Søttar (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Om å ta initiativ til ny gjennomgang av verneplanene for vassdrag med tanke på CO¨2-fri kraftproduksjon

Datert: 06.03.2008
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 12.03.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Hanne Dyveke Søttar (FrP)

Spørsmål

Hanne Dyveke Søttar (FrP): Tall fra NVE viser at det finnes et vannkraftpotensial i vernede vassdrag på så mye som 44,2 TWh. Regjeringen ønsker økt satsing på fornybar energi, men har så langt ikke vært villig til å se nærmere på dette potensialet. Vassdragsvernet startet i 1973. Den teknologiske utviklingen siden da tilsier at man kan utnytte kraftpotensialet mer skånsomt og også kunne ivareta intensjonene bak verningen.

Vil statsråden ta initiativ til ny gjennomgang av verneplanene med tanke på CO2-fri kraftproduksjon?


Les hele debatten