Spørretimespørsmål fra Vera Lysklætt (V) til kommunal- og regionalministeren

Om å utdanne og rekruttere ingeniører for å sikre den fremtidige kompetansen i vann- og avløpssektoren

Datert: 06.03.2008
Rette vedkommende: Forsknings- og høyere utdanningsministeren
Besvart: 12.03.2008 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): 85 prosent av innbyggerne i Norge får vann fra et kommunalt vannverk. Vann er vårt viktigste næringsmiddel. For å holde tritt med naturlig avgang blant ingeniører i vann- og avløpssektoren må det hvert år utdannes og rekrutteres 28 nye. I 2006 ble det utdannet bare 15. Hvis denne tendensen fortsetter, vil antallet ingeniører i VA-sektoren være halvert innen 2020.

Har statsråden gjort seg noen tanker om staten skal bidra i større grad enn i dag for å sikre den framtidige kompetansen i vann- og avløpssektoren?


Les hele debatten