Muntlig spørsmål fra Morten Høglund (FrP) til utenriksministeren

Om Regjeringens motstand mot rakettskjoldplanene i NATO, og hvorvidt den negative holdningen bidrar til en god ivaretakelse av norske interesser

Datert: 12.03.2008
Besvart: 12.03.2008 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Morten Høglund (FrP)

Spørsmål

Morten Høglund (FrP): Jeg vil få stille et spørsmål til utenriksministeren. Etter at opposisjonen på Stortinget i forrige uke kritiserte Regjeringen for deres motstand mot rakettskjoldplanene i NATO, uttalte utenriksministeren til TV 2 at det er en smålig debatt som føres i deler av det norske politiske miljø, det at Norge ikke har et syn som deles av alle, skader NATO.

Hvis det er noe som er smålig i denne sammenheng, må jo det være den norske alenegangen i NATO på rakettskjoldsaken, en alenegang som virker helt uten hensikt for tiden, og særlig når man ser hvordan saken har utviklet seg siden Soria Moria-erklæringen ble skrevet.

Tidligere NUPI-sjef, Sverre Lodgaard, sier til Dagsavisen den 6. mars:

«Det er illusorisk å tro at Norge kan stanse det amerikanske rakettskjoldet. Regjeringen kan heller ikke hindre at NATOs eget missilforsvar skal koble seg til det amerikanske rakettsystemet.»

Likevel virker det som utenriksministeren mener at Norges posisjon i NATO like godt ivaretas ved den type alenegang han og forsvarsministeren har utvist de senere uker. Når det så settes spørsmålstegn ved hvor godt Norges interesser ivaretas, stemples man av utenriksministeren som smålig. Mener virkelig utenriksministeren at den negative holdningen Norge har til rakettskjoldet bidrar til en god ivaretakelse av norske interesser, f.eks. i nordområdene?


Les hele debatten