Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om klasserom med tilfredsstillende arbeidsforhold for spesialundervisning og tilrettelagt undervisning for språklige minoriteter i Oslo

Datert: 29.11.1996
Besvart: 04.12.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "27. november sa statsråden han "vil sjå til at kommunane sørger for at skulelokala er tenlege". I statusrapporten for Reform 97 og i skolebehovsplanene har Oslo sett bort fra at spesialundervisning og tilrettelagt undervisning for språklige minoriteter trenger klasserom. Dette er ca. 40 klasser for grupper som i særlig grad trenger ro og faste rammer rundt undervisninga.

Mener statsråden at "skulelokala er tenlege" når disse klassene ikke får eget klasserom med tilfredsstillende arbeidsforhold?"


Les hele debatten