Spørretimespørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Om at Tildeling av forhåndsdefinerte områder (TFO) er forsinket, noe som gir oljeselskapene tidspress i arbeidet med søknadsprosessen

Datert: 27.03.2008
Besvart: 02.04.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Tildeling av forhåndsdefinerte områder (TFO) er viktig for å utnytte små felt i mer modne områder. Den bidrar til god kapasitetsutnyttelse av eksisterende infrastruktur, og er spesielt viktig for små og nye selskaper på norsk sokkel. Regjeringen har vanligvis utlyst TFO helt i begynnelsen av året, noe som har gitt oljeindustrien en forutsigbarhet de er svært avhengig av. Nå er dette forsinket, noe som gir næringen tidspress i forhold til deres arbeid med søknadsprosessen.

Når vil OED komme med utlysning av TFO 2008?


Les hele debatten