Muntlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Om statsrådens prioritering under angrepet i Kabul, med henvisning til at han holdt på med private anliggender mens hans eget mannskap fra PST kjempet med livet som innsats

Datert: 02.04.2008
Besvart: 02.04.2008 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Den 14. januar i år kommer til å være en merkedag i lang tid, ikke minst ut fra det som skjedde, og den vil være merket med sorg ut fra at en norsk journalist ble drept i Kabul.

VG har i går og i dag kjørt en artikkelserie hvor det er vist til hvor sentrale regjeringsmedlemmer oppholdt seg, hva de faktisk gjorde under dette angrepet, og jeg regner med at flere enn meg stiller seg spørsmål ved seriøsiteten i det som tilsynelatende har skjedd innenfor Regjeringen. Det er jo slik at siden forsvarsministeren ikke er her, mens justisministeren er her, vil mitt spørsmål gå til justisministeren.

Justisministeren har jo det operative ansvaret for livvaktene til utenriksminister Jonas Gahr Støre gjennom Politiets sikkerhetstjeneste. Det som VG hevder i dag, og som framstilles, er at mens statsrådens eget mannskap fra PST kjempet med livet som innsats for å ivareta regjeringskollega og utenriksminister Jonas Gahr Støre, holdt statsråd Storberget på med det som jeg klart ser som et privat anliggende, gjennom å ta en jegerprøve. Statsråden ser det muligens som fornuftig å foreta en slik type prioritering. For oss andre framstår dette som heller merkverdig.

Mitt konkrete spørsmål til statsråden vil være som følger: Ser statsråden det som f.eks. moralsk fornuftig å foreta denne type prioritering, altså med andre ord å holde på med private anliggender, mens hans eget mannskap faktisk kjempet med livet som innsats?


Les hele debatten