Spørretimespørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til barne- og likestillingsministeren

Om godkjenning som adoptivforeldre, og å unngå at man må gå gjennom hele søknadsprosedyren på nytt dersom barnet ikke er kommet innen fristen

Datert: 03.04.2008
Besvart: 09.04.2008 av barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): Godkjenning som adoptivforeldre i Norge varer i to år med mulighet til ett års forlengelse. Et norsk par som fikk sin godkjenning for 28 måneder siden, venter på et barn fra Kina. De har fått forlenget godkjenningen til tre år, men det er muligens ikke nok. Dersom de får tildeling før 20. desember, kan de likevel måtte gå gjennom hele søknadsprosedyren på nytt dersom barnet ikke er kommet innen denne fristen. Det er meningsløst og ressurskrevende.

Hva kan statsråden gjøre for å unngå dette?


Les hele debatten