Muntlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om å bidra med ekstramidler dersom det viser seg at lønnsveksten i helsevesenet blir høyere enn det som er lagt inn i statsbudsjettet

Datert: 09.04.2008
Besvart: 09.04.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Vi har i dag en relativt krevende situasjon i de regionale helseforetakene. Det er ca. 1 1/2 milliard kr som skal spares inn for inneværende år for å komme i økonomisk balanse. Dette er fakta – kanskje pluss noen få titalls millioner, men i den størrelsesordenen ligger det.

Dette gjør at man i en rekke sykehus og helseforetak nå sitter og lurer på: Hvordan skal vi få dette til? Hvordan skal vi funksjonsfordele? Hvordan skal vi komme i mål?

I tillegg møter man et lønnsoppgjør som foregår nå. I årets statsbudsjett er det lagt inn 5 pst. lønnsvekst for helsevesenet. Vi har fått signal om at utover det blir det ikke kompensert fra sentrale myndigheters side, hvis lønnsoppgjøret tilsier en høyere vekst. Vi har sett på de kravene som er kommet inn, og det nærmer seg 7 pst., dvs. en differanse på 2 pst. Hver eneste prosent utgjør i størrelsesorden 500–600 mill. kr årlig i ekstra utgifter for helseforetakene. Dette vil kunne medføre at en rekke tilbud nok en gang blir rammet, hvis ikke dette blir kompensert fra sentrale myndigheters side.

Spørsmålet mitt til statsråden er som følger:

Vil statsråden, når man ser slutten på dette lønnsoppgjøret, være med og bidra med ekstramidler dersom det viser seg at veksten blir høyere enn 5 pst.?


Les hele debatten