Spørretimespørsmål fra André Oktay Dahl (H) til samferdselsministeren

Om å sørge for øremerkede midler til Fornebubane og sikre tildeling av riksveimidler til Akershus i tråd med inneværende NTP

Datert: 16.04.2008
Besvart: 23.04.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): I etatenes forslag til NTP er Akershus tilgodesett med 830 mill. kr, noe som tilsvarer en reduksjon på 1 060 mill. kr i forhold til inneværende NTP. Hvis ny Fornebubane skal dekkes av dette, vil det gi 103 mill. kr til øvrige riksveier fordelt over en 10-årsperiode. I landets mest befolkningsrike område er dette miljømessig svakt og bidrar ikke til oppgradering av veinettet i fylket.

Vil statsråden sørge for øremerkede midler til ny Fornebubane og sikre tildeling av riksveimidler i tråd med inneværende NTP?


Les hele debatten