Spørretimespørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til nærings- og handelsministeren

Om Regjeringens ambisjon for kostnadsreduksjoner for næringslivet

Datert: 17.04.2008
Besvart: 23.04.2008 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Næringsminister Børge Brende la 16. juni 2005 frem handlingsplanen Et enklere Norge 2005-2009 med et mål om at næringslivets administrative kostnader ved etterlevelse av regelverket skal reduseres med 25 pst. innen 2010. Regjeringen har nå fått analysene over administrative kostnader for næringslivet fordelt på departement. Disse utgjør i sum 2,6 pst. av BNP eller om lag 17 mrd. kr.

Hva er Regjeringens ambisjon for kostnadsreduksjoner for næringslivet, og hvordan er fremdriften i arbeidet?


Les hele debatten