Spørretimespørsmål fra Sonja Mandt (A) til samferdselsministeren

Om å legge til rette for at døve kan få mulighet til å ringe nødsamtaler fra mobiltelefon

Datert: 23.04.2008
Besvart: 30.04.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Sonja Mandt (A)

Spørsmål

Sonja Mandt (A): Det å ringe etter hjelp når en trenger det, det være seg til politi, brannvesen eller ambulanse, er for de fleste en grei sak, og som vi tar som en selvfølge. For de som er døve vil dette imidlertid være et problem. I hjemmesituasjon er dette oftest tilrettelagt, mens med mobiltelefon lar det seg ikke gjøre å få direktekontakt med nødsamtaler.

Hvordan vil statsråden legge tilrette for at også de som er døve kan få mulighet til å ringe nødsamtaler fra mobiltelefon?


Les hele debatten