Muntlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om å gi Norge et samferdselsløft, med bakgrunn i vedlikeholdsetterslep i veisektoren, en dramatisk økning i antallet trafikkdrepte og at Jernbaneverket ikke har kontroll på togsikkerheten

Datert: 23.04.2008
Besvart: 23.04.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Norge trenger et samferdselsløft. Særlig innenfor veisektoren er det et stort forfall, vedlikeholdsetterslep og manglende kapasitet. Det norske veisystemet fremstår som ueffektivt, usikkert og lite miljøvennlig. Den nasjonale veikapitalen går i oppløsning i verdens rikeste land. Tunneler er dårlig sikret. I går fikk vi vite at Jernbaneverket ikke har kontroll på togsikkerheten.

Forfallet vises på mange måter, bl.a. gjennom en dramatisk økning i antall trafikkdrepte i mars i år og hittil i år. I årets tre første måneder mistet 64 mennesker livet i trafikken, mot 44 i samme periode i fjor. Med et veinett som blir dårligere, er det fare for at denne utviklingen vil fortsette. Jeg er redd for at så mange som 300 mennesker kan dø på norske veier i år. Vi kan gjøre noe med det.

Denne regjeringen har tilført veisektoren noe mer penger enn den forrige regjeringen. Det er bra. Men det er vekslende regjeringer i de siste 30 årene som må ta ansvaret for det voksende etterslepet, også når Senterpartiet tidligere har hatt samferdselsministeren. «Noe» er ikke i nærheten av å være nok. Heller ikke en antydning om 20 pst. utover rammene gitt i utarbeidelsen av ny nasjonal transport plan vil være i nærheten av å være nok. Norge trenger et samferdselsløft. Vi må være villige til å investere kraftig i norsk transportnett for å redusere dødsulykker og styrke økonomiens langsiktige vekstevne.

Har samferdselsministeren nye verktøy som kan gi Norge et samferdselsløft, et samferdselsløft som kan gi Norge effektive, sikre og miljøvennlige veier, uten at vi må vente i enten 30, 40 eller 50 år?


Les hele debatten