Muntlig spørsmål fra Olemic Thommessen (H) til barne- og likestillingsministeren

Om at Regjeringens ideologiske kamp for å få et ensidig statlig barnevern fører til at køene øker og barn må vente lenger på å få de tiltakene de trenger

Datert: 23.04.2008
Besvart: 23.04.2008 av barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): I snart tre år har denne regjeringen sittet, og vi har hatt ganske kraftige kontroverser når det gjelder barnevernet. Vi ser et barnevern i vårt land som er i krise. Man skal gjøre en rekke ting samtidig. Man skal spare penger. Man skal bringe en organisasjon inn i folden. Man skal gjøre ideologiske grep som skal gjøre at vi får et ensidig statlig barnevern i fremtiden.

Høyre har gang på gang overfor ulike statsråder i Barne- og likestillingsdepartementet påpekt at dette er feil kurs. Nå ser vi resultatene. Vi ser at køene øker, er tiltakende. Vi ser at flere barn må vente lenger på å få de tiltakene de trenger, og vi ser også mange eksempler på at det fra kommunene klages over at de tiltakene man får, ikke er godt tilpasset, og at det er for store avstander mellom kommune og der barna bor.

Vi ser kort og godt en regjering som prioriterer barna ganske lavt i sitt grep om barnevernspolitikken. Det er påfallende for en liten gruppe som vi vel med rette må kunne si virkelig er blant de aller svakeste. Vi snakker om en gruppe på kanskje 1 000-1 500 barn. De skal altså måtte betale regningen for en regjering som prioriterer ideologi på første plass. Det er åpenbart at Regjeringen synes det er viktigst å komme vekk fra de private plassene. På annen plass prioriteres økonomi, og så aller nådigst på tredje plass synes man at barna skal få en plass i køen. Jeg må virkelig spørre statsråden om dette er en politikk for de aller svakeste.


Les hele debatten