Spørretimespørsmål fra Inge Lønning (H) til helse- og omsorgsministeren

Om å følge opp anbefalingen fra Statens legemiddelverk som foreslår å utvide ordningen med salg av reseptfrie legemidler utenom apotek

Datert: 24.04.2008
Besvart: 30.04.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): Fra 1. november 2003 ble det åpnet for salg av reseptfrie legemidler utenom apotek. Ordningen ble evaluert av Statens legemiddelverk (SLV) i 2006, og deres konklusjoner er positive både når det gjelder forbruk, pris og tilgjengelighet. På bakgrunn av dette foreslår SLV å utvide ordningen til flere reseptfrie legemidler, blant annet for allergimedisiner. Dette kan bidra til at pasientene får bedre tilgang til nødvendige legemidler.

Når vil statsråden følge opp denne anbefalingen?


Les hele debatten