Spørretimespørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til fiskeri- og kystministeren

Om at det statlige selskapet Secora er anmeldt av SFT for miljøkriminalitet, og hvilke tiltak som iverksettes for å hindre ytterligere miljøproblemer i indre Oslofjord

Datert: 29.04.2008
Besvart: 07.05.2008 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Det statlige selskapet Secora står for gjennomføringen av slamdeponeringen i indre Oslofjord. Selskapet er blant annet anmeldt av SFT for miljøkriminalitet etter at slam ikke ble deponert, men sluppet direkte ut i fjorden. I april lekket det 200-300 kubikkmeter forurensete sedimenter fra en lekter.

Kan statsråden, som eier av Secora, gi en forklaring på hvordan Secora har kommet i en slik situasjon, og hvilke tiltak som iverksettes for å hindre ytterligere miljøproblemer i indre Oslofjord?


Les hele debatten