Spørretimespørsmål fra Tord Lien (FrP) til olje- og energiministeren

Om å garantere at vindmølleutbygging ikke vil fortrenge fiskeriene fra fiskebankene

Datert: 30.04.2008
Besvart: 21.05.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): De siste 30 årene har fiskerinæringen måttet dele sjøarealene med oljenæringen. Fiskerne har vist stor toleranse for dette fordi de har sett at oljeproduksjonen har vært viktig for velferdsutviklingen i hele landet, også langs kysten. Nå kommer også havvindmøllenæringen og vil kunne fortrenge fiskeriene.

Kan statsråden garantere at statsfinansiert vindmølleutbygging ikke vil fortrenge fiskeriene fra fiskebankene, f.eks. gjennom å lage en nasjonal plan for hvilke sjøområder som skal åpnes for vindmølleutbygging?


Les hele debatten