Spørretimespørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til samferdselsministeren

Om å iverksette tiltak på rv. 33 Gjøvik-Minnesund, som Arbeidstilsynet har vurdert å stenge på grunn av fare for yrkessjåførene

Datert: 09.05.2008
Besvart: 21.05.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): Ifølge Oppland Arbeiderblad har Arbeidstilsynet for Indre Østland vurdert å stenge rv 33 Gjøvik-Minnesund pga. fare for yrkessjåførene. Veien er i ferd med å synke på ytre side mot Mjøsa og dette fører til at tungtransporten i sterk grad blir dratt mot autovernet/skråningen. På sikt vil deler av veien rase ut.

Statsråden er sikkert allerede kjent med saken, men hva slags tiltak vil statsråden sette i verk?


Les hele debatten